ایکس تموس المنت

وبلاگ با تصاویر کوچک

جعبه سوپرایز کهکشانی

جعبه سوپرایز چیست ؟!

جعبه سوپرایز چیست ؟

جعبه سوپرایز ، در واقع نوعی کاردستی با کاغذ و مقوا است و قسمت بیشتر کار ، با تا زدن مقوا انجام می شود.

بدنه ی جعبه سوپرایز ، قبل از باز شدن ، به شکل یک جعبه ی معمولی است ، اما بعد از باز شدن ، قسمت های تاشده ی آن نیز باز می شود و جعبه به یک حالت جالب ، خودش را نشان می دهد.

این جعبه ها کارت های تاشدنی جالبی نیز دارند که داخل جعبه و روی دیواره های کار قرار گرفته اند که محل قرارگیری عکس ها و یا محل نوشتن متن هستند.

هر جعبه بسته به سلیقه و یا تعداد عکس شما ، می تواند تک لایه ، دولایه ، سه لایه و … باشد ( معمولا به دلیل اینکه جای عکس زیادی دارند ، تا 7 الی 8 لایه ادامه دارد. )

ادامه مطلب

ایکس تموس المنت

وبلاگ شطرنجی

جعبه سوپرایز کهکشانی

جعبه سوپرایز چیست ؟!

جعبه سوپرایز چیست ؟

جعبه سوپرایز ، در واقع نوعی کاردستی با کاغذ و مقوا است و قسمت بیشتر کار ، با تا زدن مقوا انجام می شود.

بدنه ی جعبه سوپرایز ، قبل از باز شدن ، به شکل یک جعبه ی معمولی است ، اما بعد از باز شدن ، قسمت های تاشده ی آن نیز باز می شود و جعبه به یک حالت جالب ، خودش را نشان می دهد.

این جعبه ها کارت های تاشدنی جالبی نیز دارند که داخل جعبه و روی دیواره های کار قرار گرفته اند که محل قرارگیری عکس ها و یا محل نوشتن متن هستند.

هر جعبه بسته به سلیقه و یا تعداد عکس شما ، می تواند تک لایه ، دولایه ، سه لایه و … باشد ( معمولا به دلیل اینکه جای عکس زیادی دارند ، تا 7 الی 8 لایه ادامه دارد. )

ادامه مطلب

ایکس تموس المنت

پست های چرخشی