جعبه سوپرایز کهکشانی

جعبه سوپرایز چیست ؟!

جعبه سوپرایز چیست ؟

جعبه سوپرایز ، در واقع نوعی کاردستی با کاغذ و مقوا است و قسمت بیشتر کار ، با تا زدن مقوا انجام می شود.

بدنه ی جعبه سوپرایز ، قبل از باز شدن ، به شکل یک جعبه ی معمولی است ،

اما بعد از باز شدن ، قسمت های تاشده ی آن نیز باز می شود و جعبه به یک حالت جالب ، خودش را نشان می دهد.

ادامه مطلب